Credits

APPETITE FOR RADICAL CHANGE. KATOWICE 1865−2015

Curated by:
Karol Piekarski, Paweł Jaworski

Created by:
Bartłomiej Krzemiński, Paulina Urbańska, Waldemar Węgrzyn, Zofia Oslislo, Tomasz Bierkowski, Steffen Fiedler, Justyna Kucharczyk, Stephan Thiel, Sebastian Sikora, Sylwia Widzisz-Pronobis, Katarzyna Wolny

MapLab Workgroup:
Joanna Mękal, Klaudia Mańka, Agata Janko, Agnieszka Majorek, Daniel Dymek, Krzysztof Gargula, Paweł Marynowski

Visual design by:
Zofia Oslislo, Paulina Urbańska, Waldemar Węgrzyn in collaboration with Sebastian Sikora

Animation by:
Jan Dybała

Map of buildings developed by:
Stephan Thiel

Translated by:
Rafał Drewniak

Produced by:
Mariusz Prześlica, Marcin Sroka, Eni Hadyna, Sylwia Tomanek-Alagierska

Workshop participants:
Anna Bil, Bartosz Chuderski, Agnieszka Małecka, Ewa Pędzińska, Idalia Smyczyńska, Hanna Stano, Marcin Wysocki, Robert Zając

Expert consulting by:
Adam Frużyński, Joanna Popanda, Joanna Tofilska, Silesian Centre for Cultural Heritage

Photo documentation by:
Bartek Barczyk, Krzysztof Szewczyk

Partners:
Katowice Historical Museum
State Archives in Katowice
Katowice City Archives
Silesian Centre for Cultural Heritage
Surveying Department of the City of Katowice

Special thanks to:
Christopher Burke, Irma Kozina, Robert Krzysztofik

Rights & licensing:
Unless otherwise indicated, all materials presented on the website are published under CC BY-NC-SA 4.0 license except the pictograms which are published under CC BY 4.0 license.

The exhibition was created as part of Medialab Katowice, a project delivered by the Institution of Culture Katowice: City of Gardens.

For questions and comments, please contact us on info@medialabkatowice.eu.